Σημειωματάριο για τον Εμφύλιο και τον Κινηματογράφο

Περιηγηθείτε στις σελίδες του για να βρείτε

- ταινίες που αναφέρονται στον ελληνικό Εμφύλιο (1946-1949)

- κριτικές παρουσιάσεις των ταινιών

- συνεντεύξεις των σκηνοθετών και άρθρα για το έργο τους

- στοιχεία για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, από το 1906 μέχρι σήμερα

- κείμενα για τη σχέση Ιστορίας και Κινηματογράφου

- αναφορές στη διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα


- βιβλιογραφία για τον Εμφύλιο, για τον ελληνικό κινηματογράφο, για την αξιοποίηση των φιλμ μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης στη διδασκαλία της Ιστορίας

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

βιβλία για τη διδακτική αξιοποίηση του κινηματογράφου

 Hughes- Warrington, Marnie. History goes to the movies: studing history on film. New York: Routledge, 2007
Jarvie, I. Seeing through Movies. Philosophy of the Social Sciences.  Vol. 8, 4, (January 1978): 374 Πρόσβαση, 05/06/2010, http://www.studythepast.com/reelhistory/readings/seeing_through_movies.pdf
Rosenstone,Robert. Visions of the past: the challenge of film to our idea of history. President and Fellows of Harvard College, 1995

Short Kenneth. Feature films as history. London: Croom Helm, 1981 (πρόσβαση:
Sobchack, Vivian. The persistence of history: cinema, television, and the modern event. New York : Routledge, 1996
Weinstein,  P. Movies as the gateway to history: The History and the film project. History Teacher, Vol. 35, 1, (November 2001).  Πρόσβαση στις 18/08/2010 στο  http://www.historycooperative.org/journals/ht/35.1/weinstein.html
Αντωνιάδης, Λέανδρος. Η διδακτική της Ιστορίας. Αθήνα: Πατάκης, 1995
Βακαλούδη, Αναστασία. Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με της νέες τεχνολογίες. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκης, 2003
Βέικος, Θεόφιλος. Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο, 1987
Βρεττός Γιώργος, « Το έργο ζωγραφικής ως πηγή στο μάθημα της Ιστορίας: εικαστική διατύπωση και αξιοποίηση του ιστορικού θέματος», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 9 (1988): 93-122
Βώρος, Φανούριος. Η διδασκαλία της Ιστορίας µε αξιοποίηση της εικόνας. Αθήνα: Παπαδήµας, 1993.
Γρυντάκης, Ιωάννης. – Ραπίτου, Αικατερίνη, «Η ανάγνωση του έργου τέχνης στη διαδικασία της. Διδασκαλίας της Ιστορίας», ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ, 17 (1990): 58-91
Δάλκος, Γιώργος, «Η χρήση της εικόνας στη διδασκαλία της Ιστορίας», ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 18-19 (1990): 93-104
Καλογηράτου, Εύη. «Τα στάδια της ενσυναίσθησης κατά τον Dennis Shemilt και η διδασκαλία της Ιστορίας», Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Aθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999
Κελεσίδης, Ευάγγελος. Ο Κινηματογράφος ως Παράγοντας Διαμόρφωσης των Ιστορικών Ιδεών των Παιδιών. Θεσσαλονίκη: Γράφημα, 2009
Κόκκινος, Γιώργος. «Η κειμενική διάσταση της ιστορίας και η αναζήτηση κριτηρίων εγκυρότητας της ιστορικής γνώσης». Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Αθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης 1999, 51-76
Κορωναίου, Αλεξάνδρα. Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου: Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001
Κρεμμυδάς Βασίλης, "Μερικά θεωρητικά για το μάθημα της Ιστορίας", Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Αθήνα, 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999, σ. 173-179
Λεοντσίνης, Γιώργος. Ενσυναίσθηση και διδασκαλία της Ιστορίας Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Αθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999
Μακρής, Χάρης. «Αναγκαίες προϋποθέσεις για αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Β/Βάθμια Εκπαίδευση, Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Αθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999, 114-122.
Πρασσά Α. «Η αξιοποίηση από της μαθητές των ιστορικών πηγών μέσα από τη διαδικασία του μαθήματος της Ιστορίας», Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Aθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999, 35-42
Ρεπούση, Μαρία. «Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας».  Εισήγηση στο Σεμινάριο 21: Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική της ιστορίας. Aθήνα 1996. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Γρηγόρης, 1999
Σολωμονίδου, Χριστίνα.  Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση. Αθήνα: Καστανιώτης, 1999


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου